De laatste jaren neemt het aantal branden in woningen toe. Tevens is er een toename merkbaar van het aantal branden in woningen dat zich uitbreidt naar aangrenzende panden. In veel van deze gevallen betreft het woningen of woonblokken met een plat dak.

In het geval van een woningbrand in Hoofddorp enige jaren geleden was een opening net onder het dakbeschot bij de woningscheidende muren de oorzaak van een snelle branduitbreiding. De brandwerende wanden liepen niet helemaal door tot de onderkant van het dakbeschot. Hierdoor kon de brand zich zeer snel verspreiden (zie tekening 1*).

Het Ministerie van VROM adviseerde eerder in soortgelijke situatie een oplossing waarbij van binnenuit brandwerende isolatie in de openingen rond de woningscheidende wand wordt aangebracht. Dit heeft echter als nadeel dat de verbeteringen van binnenuit moeten worden gemaakt. Dat betekent overlast voor de bewoners, er moet immers meegewerkt worden om de uitvoering te kunnen waarborgen. Maar er komen ook extra kosten bij kijken. Nadat de isolatie is aangebracht moet het plafond worden dichtgemaakt en zal schilderwerk noodzakelijk zijn.

Overlast en extra kosten kunnen worden voorkomen als de brandwerendheid niet van binnenuit maar van buitenaf wordt verbeterd. Hierbij wordt het dak van buitenaf opengemaakt tot op de scheidingswand (zie tekening 2). Vervolgens wordt de constructie brandveilig aangepast met twee lagen Rockwool isolatie. Een zeer brandveilige oplossing met een minimum aan overlast (zie tekening 3).

In dit voorbeeld is de oplossing afgestemd op de constructie zoals toegepast in het huizenblok uit het genoemde voorbeeld in Hoofddorp, maar deze kan per situatie verschillen. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat, evenals de huizen in Hoofddorp, duizenden andere woningblokken gebouwd in de jaren ’60 een soortgelijke constructie kennen en dus ook een verhoogd risico van brandoverslag hebben.

VROM-inspectie verwacht dat gebouweigenaren onderzoeken of de WBDBO van dit type dakconstructie voldoet en zo nodig passende maatregelen treffen. Omdat huidige dakconstructies kunnen verschillen willen wij u graag ondersteunen bij het vinden van de juiste oplossing. Mocht u geinteresseerd zijn dan kunt u contact met ons opnemen.

* Rapport TBO: woningbrand Hoofddorp, 25 augustus 2008
** VROM Publicatie Inspectiesignaal 6194